UNION Co.

Hạt thủy tinh

  • Thành phần thủy tinh tinh khiết và độ ổn định hóa học.
  • Thích hợp nghiền phân tán cho các loại sơn, mực in, bột màu và chất nhuộm.
  • Độ tròn cao, không nhiễm bẩn cho màu nghiền, ít hao mòn đến thiết bị.

Đặc tính

項目
成分 Soda Lime Type Glass
組成 SiO2, Na2O, CaO, MgO, AI2O3, K2O
比重 2.5
硬度 (kg/mm2) 550 (DPH300g)
磨損率 (Z) 4 (By our own method)
抗壓強度 (kg/mm2) 29

Bảng qui cách bi thủy tinh

品名 直徑
UB-1921LN 0.85 - 1.18 mm
UB-2022LN 1.00 - 1.40 mm
UB-2224LN 1.40 - 2.00 mm

Ứng dụng

vật liệu sơn phủ / mực in / mực in bản phẳng / sơn ô tô / màu nhuộm / vật liệu sinh học / oxit kim loại / vật liệu lõi lọc